Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Praga Południe

 

Rada Warszawska SLD

 

1.     Adam Cieciura -  członek Zarządu Rady Warszawskiej SLD

2.     Bartłomiej Wichniarz - sekretarz Rady Warszawskiej SLD

3.     Sebastian Gajewski

4.     Sławomir Kozłowski

5.     Konstanty Bartoń

6.     Michał Szymborski 

 

Rada Dzielnicy

1.     Wichniarz Bartł‚omiej - przewodniczący

2.     Kozłowski Sł‚awomir - sekretarz

3.     Bartoń Konstanty

4.     Cieciura Adam

5.     Gajewski Sebastian

6.     Kawecka Urszula

7.     Korczak  Małgorzata

8.     Małolepsza Augustyna

9.     Matusiak Dariusz

10.   Mizieliński Leszek

11.   Molendowska Ewa

12.   Olszewska Katarzyna

13.   Prusiński Alojzy

14.   Sielska Teresa

15.   Siwek Andrzej

16.   Starzyńska Zofia

17.   Szymankiewicz Janusz

18.   Wągrowski Leszek

19.   Wysocki Stanisław

 

Zarząd Dzielnicowy SLD Praga Południe

1.     Bartłomiej Wichniarz - przewodniczacy

2.     Sławomir Kozłowski - sekretarz

3.     Adam Cieciura - wiceprzewodniczacy

4.     Stanislaw Wysocki - wiceprzewodniczacy

5.     Alojzy Prusiński - skarbnik 

6.     Urszula Kawecka - członek

7.     Małgorzata Korczak - członek 

8.     Konstanty Bartoń - członek

9.     Sebastian Gajewski - członek, Federacja Młodych Socjaldemokratów.