Sojusz Lewicy Demokratycznej

Katarzyna Olszewska

 

Radna Dzielnicy (okręg Gocław)
 
peł‚ni funkcję; 
 
wiceprzewodniczą…cej Rady Dzielnicy Praga-Południe 
 
zasiada w komisjach:
 
 • mieszkaniowej
 • kultury;
 • komunalnej i handlu;
 • samorzą…dowej i bezpieczeń„stwa;
 • sportu;
 
dyżuruje;
 
- pierwszy poniedział‚ek miesią…ca w godz. 17.30 - 18.30 w siedzibie Rady Dzielnicowej SLD przy Al. Waszyngtona 126 lok. 1;
 
- drugi pią…tek miesią…ca w godz. 17 - 18 w siedzibie Samorzą…du Osiedla Gocław, przy ulicy Bartosika 2
 
- czwarty wtorek miesią…ca w godz. 16.00 - 17.00 w Urzą™dzie Dzielnicy Praga-Poł‚udnie przy ul. Grochowskiej 274, pok. 313, po wcześ›niejszym umówieniu przez Wydział Obsł‚ugi Rady tel. 22-338-08-19.
           
 
Bieżą…ce informacje o dział‚alnoś›ci radnej można znależć na stronie: https://www.facebook.com/olszewska.katarzyna.
Natomiast interpelacje i zapytania wnoszone przez radną dostpne tutaj
  

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z